Apelul 4


 

Programul SEE va lansa ultimul apel de propuneri de proiecte (Apelul 4) în toamna acestui an. Apelul se va desfășura într-un singur pas (transmiterea Aplicației Complete), iar proiectele vor putea fi depuse pe toate Prioritățile și Ariile de Intervenție ale Programului, astfel:

1.1 Dezvoltarea reţelelor tehnologice şi de inovare în domenii specifice;

1.2  Dezvoltarea unui mediu propice antreprenoriatului inovativ;

1.3 Îmbunătăţirea condiţiilor cadru şi deschiderea drumului către inovare

2.1 Îmbunătăţirea managementului integrat al apelor şi prevenirea riscurilor de inundaţii;

2.2 Îmbunătăţirea prevenirii riscurilor naturale

2.3 Promovarea cooperării în domeniul managementului resurselor naturale şi al ariilor protejate

2.4 Promovarea energiei regenerabile şi eficientizarea resurselor

3.1 Îmbunătăţirea coordonării în promovarea, planificarea şi intervenţia în domeniul reţelelor primare de transport;

3.2 Dezvoltarea strategiilor de diminuare a "diviziunii digitale";

3.3 Îmbunătăţirea condiţiilor cadru pentru platformele multimodale

4.1 Abordarea problemelor ce afectează zonele metropolitane şi sistemele regionale de aşezări

4.2 Promovarea unui tipar echilibrat al zonelor cu potenţial în ceea ce priveşte accesibilitatea şi atractivitatea acestora

4.3 Promovarea utilizării patrimoniului cultural pentru dezvoltare

 

Se estimează că cel de-al 4-lea apel de propuneri de proiecte va fi deschis în săptămâna 40 (între 3-7 Octombrie 2011) și va fi închis în săptpmâna 47 (între 21-25 Noiembrie 2011).

 

Bugetul indicativ alocat acestui apel:

FEDR

Suma indicativă minima disponibilă[1]

43.000.0001

IPA

Suma indicativă minima disponibilă

7.850.000 EUR

ENPI

Suma indicativă minima disponibilă

1.000.000 EUR

 

Bugetul unui proiect este format din:

-                      fonduri FEDR și IPA

o        85% finanțare nerambursabilă

o        15% cofinanțare națională

-                      fondul ENPI

o        90% finanțare nerambursabilă

o        10% cofinanțare națională

 

Durata proiectelor din cadrul acestui apel nu pot depăși 24 luni. Această perioadă se aplică doar pentru implementarea efectivă a proiectului și nu și pentru perioada de pregătire a acestuia.

 

Subliniem faptul că pentru a depune Aplicația Completă Liderii de Proiect trebuie să se înregistreze pe site-ul SEE http://www.southeast-europe.net/en/downloads_section/calls/fourth_call/, iar în termen de 48 ore vor primi un user name și o parolă pentru a putea accesa IMIS 2007-2013 (Sistemul de Informare și Monitorizare), pentru a putea completa Aplicația și de a o transmite. Perioada în care Liderii de Proiect vor putea să se înregistreze va fi menționată pe site-ul oficial al programului, menționat anterior.

În urma completării Aplicației în sistemul IMIS 2007-2013, Pachetul Complet va fi transmis Secretariatului Tehnic Comun până la sfârșitul lui noiembrie 2011.

 

Pentru mai multe informații privind apelul de proiecte vă rugăm să consultați site-ul oficial al programului http://www.southeast-europe.net/en/downloads_section/calls/fourth_call/.

 

 


[1] Suma reprezintă bugetul disponibil, însă acesta poate fi mărit ca urmare a revizuirii bugetelor proiectelor aflate în implementare şi a selecţiei proiectelor depuse în cadrul celui de-al 3lea apel