STRUCTURI DE MANAGEMENT AL PROGRAMULUI

 

 

SECRETARIATUL TEHNIC COMUN

VATI Kht
Gellérthegy u. 30-32
1016 - Budapest - Hungary
Tel: +36 1 224 3180
Fax: + 36 1 224 3129
Email:
jts(at)southeast-europe.net


AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Agentia nationala pentru dezvoltare
Autoritatea pentru Programe de cooperare internationala

Wesselényi u. 20-22
1077 Budapest Hungary
www.nfu.hu


AUTORITATEA DE CERTIFICARE

Ministerul de Finante - NAO Office
József nádor tér 2-4
1051 Budapest Hungary
Tel: +36 1 374 2701
Fax: +36 1 302 2394


AUTORITATEA DE AUDIT

Directia Generala pentru Auditul Fondurilor Europene
H-1126 Budapest
Tartsay Vilmos u. 14.
Tel: +36 1 457 5831
Fax: +36 1 224 6968