Prioritatile SEE

Prioritatea 1: Sprijinirea inovării şi antreprenoriatului  

 • Dezvoltarea reţelelor tehnologice şi de inovare în domenii specifice;
 • Dezvoltarea unui mediu propice antreprenoriatului inovativ;
 • Îmbunătăţirea condiţiilor cadru şi deschiderea drumului către inovare

Prioritatea 2: Protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător

 • Îmbunătăţirea managementului integrat al apelor şi prevenirea riscurilor  de inundaţii;
 • Îmbunătăţirea prevenirii riscurilor naturale
 • Promovarea cooperării în domeniul managementului resurselor naturale şi al ariilor protejate
 • Promovarea energiei regenerabile şi eficientizarea resurselor

 

Prioritatea 3: Îmbunătăţirea accesibilităţii  

 • Îmbunătăţirea coordonării în promovarea, planificarea şi intervenţia în domeniul reţelelor primare de transport;
 • Dezvoltarea strategiilor de diminuare a “diviziunii digitale”;
 • Îmbunătăţirea condiţiilor cadru pentru platformele multimodale

 

Prioritatea 4: Dezvoltarea sinergiilor transnaţionale ale zonelor cu potenţial

 • Abordarea problemelor ce afectează zonele metropolitane şi sistemele regionale de aşezări
 • Promovarea unui tipar echilibrat al zonelor cu potenţial în ceea ce priveşte accesibilitatea şi atractivitatea acestora
 • Promovarea utilizării patrimoniului cultural pentru dezvoltare

Prioritatea 5: Asistenţă tehnică pentru implementarea programului şi creşterea capacităţii