Tari participante

Aria eligibilă a programului


Aria eligibilă a Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei cuprinde 16 state.

14 state participă cu întregul teritoriu, respective Albania, Austria, Bosnia şi Hertzegovina, Bulgaria, România, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Grecia, Ungaria Serbia, Munegru, Slovacia, Slovenia şi Moldova.

În 2 dintre state sunt eligibile doar anumite regiuni: în Italia regiunile eligibile sunt Lombardia, Bolzano/Bozen, Trento, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Basilicata iar în Ucraina oblasturile Cjermovestka, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska şi Odessa.

                                                                            Cele 16 ţări participante sunt:

                                                                            

Programul de cooperare transnaţională Sud Estul Europei este continuarea fostului program INTERREG IIIB CADSES. În noua perioadă de programare (2007-2013), programul de cooperare transnaţională CADSES a fost împăţit în două noi spaţii: Sud Estul Europei şi Europa Centrală, fiecare dintre ele având câte o arie eligibilă specifică: Programul Sud Estul Europei şi Programul Europa Centrală. 

Aria eligibilă a programului Sud Estul Europei este cea mai diversă, heterogenă şi complexă dintre toate programele de cooperare transnaţională europene. Dezvoltarea emergentă a noilor state şi odată cu ea stabilirea noilor frontiere şi-a pus amprenta asupra tiparului relaţiilor politice, economice, sociale şi culturale.

Albania

Austria

Bosnia Hertegovina

Bulgaria

Croaţia

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Grecia

Italia*

Republica Moldova

Muntenegru

România

Serbia

Slovacia

Slovenia

Ucraina*

Ungaria

                                                                                *doar unele regiuni

 

Ca urmare a evenimentelor din 1990, au intervenit modificări fundamentale în tiparele economice şi de producţie ale zoneri. În timp ce unele regiuni, în special cele ale oraşelor capital se adaptează noilor provocări, altele sunt într-un proces de reorientare. O caracteristică seminificativă a ariei sunt disparităţile regionale în ceea ce priveşte puterea economic, capacitatea de inovare, competitivitatea şi accesibilitatea dintre zonele urbane şi cele rurale.

În reţeaua europeană de transport Sud Estul Europei funcţionează ca un liant între Nordul, Sudul, Estul si Vestul Europei. Reţele existente nu pot ţine pasul cu cererea în continuă creştere privind necesităţile tehnice. Un număr ridicat de instrumente şi concepte, cum ar fi Reţele Trans Europene (TEN) şi Coridoarele pan-europene de transport, traverseaza aria eligibilă a programului şi trebuie dezvoltate.

Aria eligibilă a programului este traversată de râuri potrivite pentru transport naval, graniţe maritime precum şi de Dunare, o cale continentală importantă de transport precum şi factor integrator în multe domenii ca transport, comerţ sau mediu înconjurător. Sud Estul Europei este caracterizat de o largă biodiversitate şi o gamă de resurse naturale de ridicată importanţă pentru mediul înconjurător. Printre punctele tari ale ariei se regăsesc potenţialul ridicat de utilizare a tehnologiilor verzi precum şi potenţialul unei viitoare dezvoltări economice şi sociale. Cu toate acestea, mediul înconjurător grav afectat, trebuie de asemenea luat în calcul.