Bugetul programului

Principala sursă de finanţare a programului este Fondul European de Dezvoltare Regională. Bugetul FEDR al programului pentru perioada 2007-2013 este de 206.7 mil Euro. Această sumă este suplimentată de cofinanţarea naţională a partenerilor şi statelor partenere, în valoare de aproximatic 245.1 mil euro.

Bugetul FEDR alocat proiectelor este de (94%): 194.290.148

Participarea partenerilor din state nemembre UE este finanţată din alte fonduri UE (ex. Instrumentul de Pre-Aderare şi Instrumentul pentru Vecinătate şi Parteneriat).

Alocarea fondurilor IPA

În perioada 2007-2010 fondurile IPA au fost alocate fiecărui stat IPA în parte şi gestionate de către Delegaţiile UE aferente. Începând cu 2011 abordarea va fi una integrată, alocările fiind făcute de Comisia Europeană pentru toate statele IPA participante în program, făra defalcări naţionale.

Bugetul IPA alocat proiectelor este de  (90%): 14.850.000 EUR

Alocarea fondurilor ENPI

Bugetul ENPI alocat proiectelor (90%): 1.800.000 EUR