Info utile

Achizitii Publice
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta ordonanţă de urgenţă reglementează procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică, a contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune…

citeste mai multe detaliiControl de Prim Nivel in Romania
  Organizarea şi funcţionarea Sistemului de Control de Prim Nivel  Sistemul naţional de control de prim nivel este organizat în conformitate cu prevederile articolului 16 “Sistemul de control“ din Regulamentul (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare, ale articolului 39 ”Sistemul Naţional de Control“ din Regulamentul (CE) nr.951/2007 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare…

citeste mai multe detaliiSprijin acordat Beneficiarilor de la Bugetul de Stat
  Legea nr. 105 din 21 iunie 2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru  Obiectivul „Cooperare teritoriala europeana" Pentru perioada de programare 2007 - 2013 România este beneficiara de fonduri externe nerambursabile în cadrul Obiectivului Convergenţa (Obiectivul 1) şi a Obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana (Obiectivul 3).In ceea ce priveste Obiectivul Convergenta, finantat din…

citeste mai multe detaliiCooperarea Teritoriala Europeana
Cadrul general În perioada 2007-2013, România este eligibilă pentru Obiectivele Convergenţă şi Cooperare Teritorială Europeană (CTE) al Politicii de Coeziune. Specificul Programelor de cooperare teritorială europeană presupune cooperarea regiunilor din România cu regiuni din statele vecine (în cadrul cooperării transfrontaliere), cu regiunile dintr-un anumit spaţiu geografic (în cadrul cooperării transnaţionale),…

citeste mai multe detalii