Despre program

Bugetul programului
Principala sursă de finanţare a programului este Fondul European de Dezvoltare Regională. Bugetul FEDR al programului pentru perioada 2007-2013 este de 206.7 mil Euro. Această sumă este suplimentată de cofinanţarea naţională a partenerilor şi statelor partenere, în valoare de aproximatic 245.1 mil euro.Bugetul FEDR alocat proiectelor este de (94%): 194.290.148Participarea partenerilor din state nemembre UE este finanţată din alte…

citeste mai multe detaliiPrioritatile SEE
Prioritatea 1: Sprijinirea inovării şi antreprenoriatului   Dezvoltarea reţelelor tehnologice şi de inovare în domenii specifice; Dezvoltarea unui mediu propice antreprenoriatului inovativ; Îmbunătăţirea condiţiilor cadru şi deschiderea drumului către inovare Prioritatea 2: Protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător Îmbunătăţirea managementului integrat al apelor…

citeste mai multe detaliiDespre program
ÎMPREUNA PENTRU UN VIITOR COMUN UN PROGRAM PENTRU O ZONA EUROPEANĂ ÎN TRANZIŢIE CĂTRE INTEGRARE Programul Sud Estul Europei vizeaza dezvoltarea parteneriatelor transnaţionale de importanţă strategică, având scopul de a sprijini  integrarea teritorială, economică şi socială şi de a contribui la creşterea gradului de coeziune, stabilitate şi competitivitate al regiunilor. În acest scop, programul urmăreşte…

citeste mai multe detaliiTari participante
Aria eligibilă a programului Aria eligibilă a Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei cuprinde 16 state. 14 state participă cu întregul teritoriu, respective Albania, Austria, Bosnia şi Hertzegovina, Bulgaria, România, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Grecia, Ungaria Serbia, Munegru, Slovacia, Slovenia şi Moldova. În 2 dintre state sunt eligibile doar anumite regiuni: în Italia regiunile eligibile…

citeste mai multe detalii