Documente necesare pentru implementarea proiectelor SEE   Următoarele documente vor fi folosite de Partenerii Lideri şi de partenerii pentru implementarea proiectelor

selectate pentru finanțare prin Programul de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei în cadrul apelurilor SEE

 

 

                                                                                                        ACTUALIZAT în data de 12 martie 2012

     Manualul de implementare SEE

     Anexa 1a - Declaraţia privind contul bancar al proiectului - cont bancar separat 

     Anexa 1b - Declaraţia privind contul bancar al proiectului - cont bancar unic
     Anexa 2 - Solicitare pentru modificarea proiectului
     Anexa 3 - Manualul de Identitate Vizuală a PO SEE                                 
     Anexa 4 - Ghid pentru Temele Orizontale 
     Anexa 5 - Ghidul pentru utilizatorii Sistemului IMIS 2007-2013
     Anexa 6a - Formularul pentru modificarea bugetului (proiectele din apelul 1 si 2)

     Anexa 6b - Formularul pentru modificarea bugetului (proiectele din apelul 3 si 4)

     Anexa 7 - Formular privind Declaratia de retragere din proiect
     Anexa 8 - Declaratia de angajament pentru intrarea în parteneriat
     Contractul de finanţare SEE (model)
     Raportul partenerilor SEE şi ghidul de utilizare al acestuia
    Ordinul 640/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor
     finanţate în cadrul Programului operaţional "Sud-Estul Europei", cu modificările și completările ulterioare