Legislatie nationala

Norme metodologice Legea 105/2011
NORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"

citeste mai multe detaliiLegislatie nationala
  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii  (descarca aici)   ORDIN Nr. 2.326 din 23 octombrie 2012 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului de cooperare transnaţională "Sud-Estul Europei"…

citeste mai multe detalii