Stiri

Modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006
În data de 28 iunie a.c. a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I, Legea nr. 193 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Astfel, se aprobă modificarea noului prag pentru achiziția directă la 30.000 de euro pentru bunuri si servicii, respectiv 100.000 de euro pentru lucrări. Conform prevederilor Art. 19 "Autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei,…

citeste mai multe detalii


Inca 10 proiecte aprobate pentru finantare in cadrul apelului 4
După ce în luna septembrie a anului 2012 au fost aprobate in cadarul apelului 4 - 37 de proiecte, Comitetul de Monitorizare a decis aprobarea a inca 10 proiecte ce se aflau pe lista de rezerva, ce vor primi finantare in conformitate cu fondurile disponibilie din cadarul Programului SEE. Lista celor 10 proiecte poate fi descarcata accesand urmatorul link.

citeste mai multe detalii


Noul Ordin pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in implementarea proiectelor finanţate in cadrul PCT SEE
ORDIN Nr. 2.326din 23 octombrie 2012   pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului de cooperare transnaţională "Sud-Estul Europei"     Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 734 din 31 octombrie 2012   Având în vedere prevederile art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999 şi ale art. 48 - 53 din Regulamentul nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire…

citeste mai multe detalii