Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei

În contextul Orientărilor Strategice Comunitare (Lisabona/Gothenburg), obiectivul strategic al programului este dezvoltarea parteneriatelor transnaţionale în domenii de importanţă strategică pentru îmbunătăţirea procesului de integrare teritorială, economică şi socială şi pentru a contribui la coeziune, stabilitate şi competitivitate: 

- Sprijinirea inovării şi anteprenoriatului 

- Protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător     

- Îmbunătăţirea accesibilităţii   

- Dezvoltarea sinergiilor transnaţionale ale zonelor cu potenţial